KORT mv

 

 

Da de engelske ingeniører skulle konstruere banen mellem Århus og Randers foretog de mange forarbejder. Blandt disse var det helt nødvendigt at der var nøjagtige kort og dette som omhandler strækningen mellem Lerbjerg og Randers var et. Der er nogle pejlemærker, men ellers er det kun ådalene, hvor jernbanen skulle gå, der var af interesse. Når man anlagde banen i kanten af ådalene var det naturligvis fordi man ville undgå for mange stigninger. I stedet for løb man ind i problemer med blød bund, så dæmningsarbejdet blev besværligt.

 
På målebordsbladet fra 1878, der er det første officielle fra generalstaben, ser man tydeligt at der endnu kun er bygget nogle få huse nede omkring stationens bygninger og værksteder. Der er lang vej op til landsbyen, hvor gårdene og husene ligger som de lå efter udskiftningen.

 
Målebordsbladet fra 1910 viser at der er ved at ske noget, selv om det stadig er koncentration om de to byer. Stationsbyen er ved at udvikle sig - hagltårnet er kommet til som det første varsel om det industribyggeri, der skulle komme til at karakterisere de kommende årtier.

 
Det nyeste kort - 4cm-kortet i 1:25.000 - er kun taget med for en sammenligningsskyld og for at give mulighed for orientering.

 
I forbindelse med anlæg af jernbanen i 1861 var det nødvendigt at foretage ret omfattende ekspropriationer. Det var ikke altid så let at opnå enighed - især fordi mange landmænd i de højtliggende landsbyer blev afskåret fra de høenge de dårligt kunne undvære til kreaturenes vinterfodring. Ekspropriationsprotokollen, hvoraf der her vises en side, var derfor et uhyre vigtigt dokument.