BROERNE

 

 

Den ældste bro over Gudenåen, der er opført i 1862 syd for Langå, står stadig - eller man skulle vel sige "igen". Den blev nemlig sprængt i luften i 1864 i forbindelse med den danske retræte nordpå og med den tyske besættelse af Jylland. Straks efter fredsslutningen blev den genopført og den er nu fredet og indgår i et system af cykle- og spadserestier.

 
Konstruktionen af den jydske jernbane fra Århus til Randers vakte naturligvis stor opmærksomhed. Også Illustreret Tidende fandt det i 1862 nødvendigt at bringe et billede og man satte den estimerede tegner A.Schovelin til at fremstille en tegning, der herefter blev omsat til kobberstik. Man kan betvivle at Schovelin selv har været på stedet. På hans tid var der nemlig ikke nogen bygninger, hvor han har vist dem, og helt mærkværdige er de hestetrukne vogne til højre på dæmningen. Billedmanipulation er ikke noget der blot hører vor tid til.

 
I 1864, da broen over Gudenåen var sprængt, måtte man klare transporten mellem de to banestykker ved hjælp af en kåg. De store fladbundede pramme var i almindelig brug på Gudenåen på denne tid, man forankrede et kraftigt tov på begge sider og trak kågen fra bred til bred. Otto Bache, der har tegnet til Illustreret Tidende, har mange detaljer med - anløbsbroen, trappen op til perronen, det ventende tog og telegraflinien - og på kågen kan man lægge mærke til flere militære personer, heriblandt et par med pikkelhuer, så besættelsen var nok ikke slut endnu.

 
Illustreret Tidende har også bragt dette stik - "efter et photographi" i 1864. Det kan være svært at forstå alle detaljer , men fotografiet som kobberstikkeren har haft at arbejde ud fra har måske heller ikke været ganske klart. Det fremgår dog at der er en del tilbage af brofæsterne, og det ser ud til at broen ved sprængningen har lagt sig ned på den ene side.

 
Postkortet fra d.17-6-06 viser at broen over Gudenåen ved Langå altid har været et yndet postkortmotiv. Yderst til venstre aner man nedgangen til det lille pumpehus, der pumpede vand fra Gudenåen til lokomotiverne inde på stationen.

 
Jernbanebroer over Gudenå, set fra syd. Billedet er fra før 1952 for da blev gitterbroerne revet ned og erstattet af den moderne bro, der nu fører togene fra Langå til Århus på vestsiden af Lilleå. Det var de broer, der med stort besvær blev sprængt i 1943 under sidste krig. Den ældste bro fik ved den lejlighed igen mulighed for at bære tog i en kort periode. Det er en F-rangermaskine, der står på broen og det kunne se ud til at et hold banearbejdere er med - de skal måske igang med et mindre reparationsarbejde.

 
De to gitterbroer spændte, lige som den ældste kassebro, fra bred til bred af Gudenåen, men som det ses på dette billede fra 1945 blev det nødvendigt efter sabotagen under krigen at foretage en understøttelse med en pillekonstruktion midt i åen.

 
Dette billede fra 1950 viser at der er arbejder igang vest for broerne. Det er den nye bro, der er under konstruktion.

 
Langå Jernbanebroer står der på dette postkort fra 1950-erne. I forgrunden er det den gamle kasssebro og i baggrunde den nye betonbro, der blev indviet i 1952. Mellem dem ses i venstre side af billedet det efterladte brofæste fra den fjernede gitterbro, og mellem det og den nye bro kan man ane at Lilleåen løber ud.

 
Pillearbejde til den nye betonbro - formentligt omkring 1947.

 
Forarbejderne til den nye betonbro omfattede også et langvarigt dæmningsarbejde i engene langs Lilleåen. Her skulle den nye sporføring være.

 
Forskallingsarbejde på den nye betonbros midterfag - omkring 1948.

 
Fotografi fra 1930-erne med et tog på vej mod Århus på gitterbroen. Under kassebroen kan man måske ane det lille pumpehus.

 
Udsigt mod syd over Løjstrups enge. I forgrunden til højre ses landfæsterne for både kassebroen fra 1862 og gitterbroen fra 1907. Mellem de to broer titter taget på pumpehuset frem - herfra blev vandet til damplokomotiverne pumpet op og ind til vandtårnet ved stationen.

 
Dette er også et billede i postkortserien Langaa Jernbanebroer. Her er det betonbroen og i forgrunden sportsfiskere - lige over de to yderst på den spinkle træbro ses Lilleåens udløb.

 
Lyntog (MA) på vej mod Århus på den nye betonbro.

 
Den gamle og den nye jernbanebro i Langå er stadig et yndet motiv for fotografer.