PLANTESKOLEN + GRUSGRAVEN

 

 

Statsbanernes planteskole var en af de institutioner, der har været i Langå siden jernbanen først kom hertil i 1862. På billedet her, der er fra omkring 1912 ser man fra planteskolen over grusgraven mod det gamle Hagltårn, der her ligner en vindmølle uden vinger.

 
Vestsporet mod Viborg og videre til Struer forløb gennem planteskolen. Billedet her er fra omkring 1925 og man kan se hvor meget bevoksning, der er groet frem.

 
Plantør Bahnsen var leder af planteskolen i en meget lang årrække - her, omkring 1910, er han en gammel mand, men i sit virke i Langå prægede han i høj grad bevoksningerne langs banestrækningerne i hele Jylland ligesom han også var bestemmende om hvilke planter, der kunne være omkring stationerne og tjenesteboligerne.

 
Fra begyndelsen af århundredet ses her "det arbejdende folk" fra planteskolen i Langå. Trillebørene var det kraftigste værktøj der kunne anvendes og sammen med skovl og spade kunne de foretage meget jordarbejde i de tider.

 
Denne opstillede idyl fra omkring 1923 er også fra planteskolen i Langå. Det er måske den samlede arbejdsstyrke, der her er stillet an og netop i planteskolen kunne også kvinder og børn være med.

 
Det er muligt at stationen i Langå blev placeret netop her fordi der var så let adgang til grus i det store bakkedrag syd for byen. Her kunne man hente materialer til udbygning og reparation af banelegemet. På billedet her - mellem 1906 og 1910 - er en større arbejdsstyrke opstillet foran arbejdstoget.

 
Grusgraven ved Langå station ses her fra syd-sydvest. Til højre i billedet, der nok er fra omkring århundredeskiftet, ses en række grusvogne og midt i billedet sorteringsmaskineri. I billedets midte i baggrunden anes vandtårnet og skorstenen på lysstationen og til venstre troner hagltårnet nær grusgravens kant.

 
Der blev gravet grus i flere niveauer - kan man se på dette billede fra mellem 1910 og 1914. På den øverste rampe er der tipvogne parkeret klar til at aflæsse grus gennem slisken til de ventende togvogne. To lokomotiver står klar og et stort mandskab er opstillet.

 
Grusgraven ved Langå station var en effektiv arbejdsplads, typisk for sin tid - her set engang mellem 1910 og 1914. På det laveste niveau var der udlagt normale skinner så specielle grus- og stenvogne kunne køres på plads. Det høje stillads (som arbejdstilsynet nok ikke ville godkende i dag) gav mulighed for at køre frem i flere niveauer med tipvogne, der herfra blev aflæsset gennem slisker til vognene nedenfor. Tipvognene blev trukket af heste her, kan man se - der står en og venter øverst til venstre.