STATIONEN

 

 

Jernbanestationen i Langå var et yndet postkortmotiv omkring århundredeskiftet. Dette morsomme billede viser ikke blot stationens bygninger og hagltårnet i baggrunden, men også en opstilling af stationspersonale, der måske skal markere hvor mange spor der var på arealet. Yderst til højre har et rangerlokomotiv ogsa fået lov til at være med og foran stationen ses en kiosk.

 
Banegården set fra Lindevej en aften omkring 1908. Broen fra Lindevej til stationsbygningens overetage sikrede overgangen over vestbanesporet, der førte mod Viborg. Der flages med splitflag, for det er jo en statsinstitution vi har at gøre med. Man lægger mærke til de støbte jernstolper, der holder halvtaget omkring stationsbygningen.

 
Dette billede er et af de tidlige - det er nok fra før 1900, for vandtårnet er ikke med og den kantede værkstedsbygning med det spidse tag, der rummede smedien, kendes ikke på senere fotos. Det er taget mod syd og stationsbygningen og ikke mindst broen fra Lindevej er let kendelige også fra denne vinkel. På perronen ses et portørsjak, som nok venter på toget fra Viborg.

 
Dette er sikkert også et postkort fotograferet i sydlig retning i 1909. Vandtårnet er på plads og på perronen står små grupper af børn, der tydeligt er optaget af fotografens mærkelige forehavende.

 
Stationsbygningen fra syd omkring århundredeskiftet. Rangerlokomotivet er på plads omgivet af sit personale og der står et par af de typiske bagagevogne på perronen. Læg mærke til vandkummen på muren yderst til venstre i billedet.

 
I 1951-52 foregik der en større ombygning af Langå station, men selv om der blev arbejdet på bygningen skulle trafikken afvikles normalt. Den gamle kommandopost på perron 3 var endnu på plads. Det store damplokomotiv der trækker toget er en E-maskine. Den hvide plade på lokomotivet viser at det er et særtog.

 
Omkring 1960 så sporarealet i den nordlige del af stationsområdet i Langå sådan ud set fra Væthvejsbroen. Den nordlige kommandopost er ret ny og selve stationsbygningen kan næppe ses. Det kan derimod posthuset og til højre for det rager det fornyede hagltårn op - det var den første glidebetonkonstruktion, der blev støbt i Danmark.

 
Fra perron 3 på Langå station. For enden ligger kommandoposten og ved perron 2 holder ekspressen mod København og venter på afgang.

 
Den nye stationsbygning i Langå set fra kommandoposten omkring 1960. Til højre i billedet er der opmarcheret en del godsvogne og til venstre, for enden af "posthuset" står en af de karakteristiske postvogne "bureauer" kaldet, hvor man undervejs kunne foretage opsortering til de enkelte stationer.

 
Den nye stationsbygning set fra nordøst omkring 1960. I baggrunden ses hagltårnet, der få år senere blev sprængt væk.

 
Helt op i slutningen af 1960-erne var der restauration på Langå station. Billedet her er fra spisesalen.

 
Efter ombygningen af stationen var der ikke mere plads til stationsforstanderens bolig i den nye station i Langå. Derfor var der blevet bygget en ny bolig på den anden side af parkeringspladsen.

 
Parkeringspladsen ved stationen i Langå i 1968 - taget fra Lindevej.