MATERIEL


K-maskine foran persontog ved perronen i Langå omkring 1910. Der er rejsegods til eller fra bagagevognen (E-vognen) lige bag lokomotivet, hvor personalet står klar. I baggrunden til højre holder godsvogne og bag dem kan man skimte remissen.


F-maskine med personvogne på sporarealet i Langå. Rangerpersonalet er klar og lokomotiv-føreren er på plads. Det er omkring 1912 og man har stadig de gamle personvogne med kupeer i hele vognens bredde. Trinbrædtet under vognkassen var konduktørens arbejdsplads når han skulle billettere.


F-maskine ved perron i Langå omkring 1912. Lokomotivfører H. Bech står i sin maskine med passende selvfølelse. Foran maskinen står rangermesteren og et par portører.


A-maskine foran remisen i Langå. Sporene radierer ud fra drejeskiven der ligger til venstre lige uden for billedet, der nok er fra 1907-08.


Den sidste damprangermaskine i Langå var denne F-maskine, der her er fotograferet i april 1962 foran den nye stationsbygning.


MA-tog (lyntog) ved perronen i Langå engang i 1970-erne. MA-togene, der leveredes i 2 serier i henholdsvis 1963 og 1966, var lyntog i den oprindelige forstand - man behøvede ikke skifte tog og vognene blev ført over Storebælt. Den kraftfulde dieselmaskine står i grel modsætning til de gamle dampmaskiner, der her på billedet er repræssenteret ved vandkranen. Vandforsyningen var helt nødvendig for dampmaskinerne og i Langå anvendte man vand fra Gudenåen, der pumpedes op, hvor jernbanen krydsede åen sydvest for stationen.


I 60-erne brugte man stadig dampmaskiner til rangering, men dieselmaskinerne var også i brug. På dette billede ser man at der også kunne ske uheld med disse - her er en Ardelt-traktor løbet løbsk og har kørt sig fast i stopgruset for enden af rangersporet. En D-maskine og en hjælpevogn med mandskab fra Centralværkstedet i Århus er på plads for at få den forulykkede på skinnerne igen.


En af de store E-maskiner er her parkeret på Langå station engang i 1960-erne. Den er ude af drift - faktisk er den på vej til ophugning i Bjerringbro.


© Langå Bibliotek 1997